Ahli Dewan Undangan Negeri N.48 Sukau

SukauTV

Pencemaran air Sg Mumiang mendapat perhatian kerajaan


Mewakili YB Datuk Seri Panglina Haji Yahya Hussin Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian & Industri Makanan Sabah merasmikan Program Kesedaran Kepentingan Penjagaan Kualiti Air Sungai Mumiang bersama penternak ikan dalam sangkar penduduk Kampung Mumiang. Program ini telah mendapat perhatian Jabatan Alam Sekitar Persekutuan & Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Negeri Sabah ekoran Daripada perbahasan yang saya bangkitkan di Dewan Undangan Negeri Sabah yang lalu mengenai kematian Lebih kurang 7000 kg ikan ternakan di Kampung Mumiang yang dilaporkan tahun lalu.

Alhamdulilah sudah mendapat perhatian kerjaaan khususnya Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah. Semoga kes kematian ikan sangkar di Kg Mumiang ini dapat diatasi oleh semua pihak termasuk pengusaha ladang & kilang kelapa sawit yang berhampiran seperti kilang Melangking dalam kita menangani isu menjaga Alam sekitar kita, supaya pendapatan rakyat yang bergantung harap pada sumber hasil sungai dapat dipertahankan..